Avrupa’nın batısında, Büyük Britanya adasının güneyinde yer alan İngiltere, kuzeyindeki komşusu İskoçya, batıdaki komşusu Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerin en büyüğüdür. Birleşik Krallık ise etrafındaki yaklaşık 100 ada ile birlikte Büyük Britanya’yı oluşturur. Doğusunda Kuzey Denizi, güneyinde İngiliz Kanalı ile Avrupa’dan ayrılan İngiltere’yi, Manş Denizi’nde yer alan ve Fransa-İngiltere sınırının tam ortasından geçtiği Manş Tüneli Avrupa kıtasına bağlar. Başkent Londra, hem ülkenin, hem de dünyanın en önemli metropollerinden biridir.

Vize Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

Şirket Sahipleri (Şahıs Şirketi):

Eczacılar, serbest muhasebeci ve mali müşavirler için de geçerlidir.

 • Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış, seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
 • Var ise eski pasaportlar
 • Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası doldurulmuş başvuru formu
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz fonlu, objektife düz bakılmış, yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının net belli olduğu, 3.5-4.5 cm boyunda biometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik no’su yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi
 • Antetli kağıda (Antetli kağıdı yok ise A4’ün üst orta kısmına da kaşe basarak kullanabilir) seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş dilekçe (beraber seyahat edilecek aile fertleri var ise isimleri belirtilerek masraflarının karşılanacağı beyan edilmelidir.)
 • İmza beyannamesi
 • Vergi levhası (son dönem)
 • Bağlı bulunduğu odadan son üç aylık faaliyet belgesi orijinali
 • Oda sicil kayıt sureti (Var ise şahıs şirketlerinde zorunlu değildir.)
 • Sicil gazetesi fotokopisi (Var ise şahıs şirketlerinde zorunlu değildir.)
 • İçerisinde en az 5.000-7.000 TL meblağ bulunan, son 3 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü
 • Tapu
 • Araç ruhsatı
 • Diploma fotokopisi
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Evliler için eşi görünür şekilde vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinali (E-devletten alınabilir)
 • İkametgah (E-devletten alınabilir)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası (Gidiş tarihinden 1 gün önce, dönüş tarihinden 1 gün sonrayı içeren ve sigortayı yapan firmanın ıslak kaşeli imzalısı bulunan)
Şirket Ortakları (Limitet Şirketleri İçin) (Çok Ortaklı):
 • Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış, seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
 • Var ise eski pasaportlar
 • Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası doldurulmuş başvuru formu
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz fonlu, objektife düz bakılmış, yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının net belli olduğu, 3.5-4.5 cm boyunda biometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik no’su yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi
 • Antetli kağıda (Antetli kağıdı yok ise A4’ün üst orta kısmına da kaşe basarak kullanabilir) seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş dilekçe (beraber seyahat edilecek aile fertleri var ise isimleri belirtilerek masraflarının karşılanacağı beyan edilmelidir.)
 • Seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş şahsi dilekçe (beraber seyahat edilecek aile fertleri var ise isimleri belirtilerek masraflarının karşılanacağı beyan edilmelidir. (başvuru sahibi şirkette imza yetkilisi değil ise)
 • İmza sirküleri
 • Son üç aylık faaliyet belgesi orijinali
 • Vergi levhası (son dönem)
 • Ortakları gösterir sicil gazetesi (başvuru sahibinin ismi mutlaka geçmeli)
 • İçerisinde en az 5.000-7.000 TL meblağ bulunan, son 3 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap fon veya altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekstresi eklenmelidir. Çek Cumhuriyeti ve İspanya Konsolosluğu şirket hesaplarını kabul etmemektedir.)
 • Tapu (var ise fotokopisi)
 • Araç ruhsatı (var ise fotokopisi)
 • Diploma (fotokopisi)
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Evliler için eşi görünür şekilde vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinali (E-devletten alınabilir.)
 • İkametgah (E-devletten alınabilir.)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası (Gidiş tarihinden 1 gün önce, dönüş tarihinden 1 gün sonrayı içeren ve sigortayı yapan firmanın ıslak kaşeli imzalısı bulunan)
Şirket Çalışanları:

Özel hastanede çalışan doktor, hukuk bürosunda veya şirkete çalışan avukat, özel okulda öğretmen, bankacılar için de geçerlidir.

 • Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış, seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
 • Var ise eski pasaportlar
 • Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası doldurulmuş başvuru formu
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz fonlu, objektife düz bakılmış, yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının net belli olduğu, 3.5-4.5 cm boyunda biometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik no’su yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi
 • Seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş şahsi dilekçe (beraber seyahat edilecek aile fertleri var ise isimleri belirtilerek masraflarının karşılanacağı beyan edilmelidir. (başvuru sahibi şirkette imza yetkilisi değil ise)
 • Antetli kağıda imza yetkilisi (imza sirkülerinde imzası geçen) tarafından imzalı kaşeli, düzenlenme tarihi olan çalışanın görevi, işe başlama tarihi, maaşı ve izin tarihleri yazılı dilekçe
 • Şirketin imza sirküleri
 • Son üç aylık faaliyet belgesi orijinali (hukuk bürosunda çalışan avukatlar için yanında çalıştığı kişinin baro kaydı )
 • Vergi levhası (son dönem)
 • Ortakları gösterir sicil gazetesi
 • SGK işe giriş bildirgesi (bankacılar için kendi emekli sandıklarından yazı)
 • Avukatlar için son üç ay içinde alınmış baro kaydı orijinali
 • SGK 4A hizmet dökümü (E-devletten barkotlu olarak alabilirsiniz.)
 • Son 3 aylık şirketten ıslak kaşeli imzalı maaş bordrosu
 • İçerisinde en az 5.000-7.000 TL meblağ bulunan, son 3 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap fon veya altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekstresi eklenmelidir.)
 • Tapu (var ise fotokopisi)
 • Araç ruhsatı (var ise fotokopisi)
 • Diploma (fotokopisi)
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Evliler için eşi görünür şekilde vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinali (E-devletten alınabilir.)
 • İkametgah (E-devletten alınabilir.)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası (Gidiş tarihinden 1 gün önce, dönüş tarihinden 1 gün sonrayı içeren ve sigortayı yapan firmanın ıslak kaşeli imzalısı bulunan)
Devlet Memurları:

Devlet okulunda öğretmen, devlet hastanesinde doktor ve askerler için de geçerlidir.

 • Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış, seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
 • Var ise eski pasaportlar
 • Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası doldurulmuş başvuru formu
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz fonlu, objektife düz bakılmış, yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının net belli olduğu, 3.5-4.5 cm boyunda biometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik no’su yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi
 • Seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş şahsi dilekçe (Beraber seyahat edilecek aile fertleri var ise isimleri belirtilerek masraflarının karşılanacağı beyan edilmelidir.)
 • Görev yapılan kurumdan mühürlü imzalı görev ve izin yazısı
 • Son 3 aylık mühürlü ıslak imzalı maaş bordrosu
 • İçerisinde en az 5.000-7.000 TL meblağ bulunan, son 3 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap fon veya altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekstresi eklenmelidir.)
 • Tapu (var ise fotokopisi)
 • Araç ruhsatı (var ise fotokopisi)
 • Diploma (fotokopisi)
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Evliler için eşi görünür şekilde vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinali (E-devletten alınabilir.)
 • İkametgah (E-devletten alınabilir.)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası (Gidiş tarihinden 1 gün önce, dönüş tarihinden 1 gün sonrayı içeren ve sigortayı yapan firmanın ıslak kaşeli imzalısı bulunan)
Emekliler:
 • Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış, seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
 • Var ise eski pasaportlar
 • Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası doldurulmuş başvuru formu
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz fonlu, objektife düz bakılmış, yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının net belli olduğu, 3.5-4.5 cm boyunda biometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik no’su yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi
 • Seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş şahsi dilekçe (Beraber seyahat edilecek aile fertleri var ise isimleri belirtilerek masraflarının karşılanacağı beyan edilmelidir.)
 • Emekliliği kanıtlayıcı belge emekli kimlik kartı, SGK’dan emekli yazısı, emekli maaş dekontu ve maaş alınan bankadan maaş görünür şekilde hesap dökümü
 • İçerisinde en az 5.000-7.000 TL meblağ bulunan, son 3 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap fon veya altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekstresi eklenmelidir.)
 • Tapu (var ise fotokopisi)
 • Araç ruhsatı (var ise fotokopisi)
 • Diploma (fotokopisi)
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Evliler için eşi görünür şekilde vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinali (E-devletten alınabilir.)
 • İkametgah (E-devletten alınabilir.)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası (Gidiş tarihinden 1 gün önce, dönüş tarihinden 1 gün sonrayı içeren ve sigortayı yapan firmanın ıslak kaşeli imzalısı bulunan)
Ev Hanımları:
 • Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış, seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
 • Var ise eski pasaportlar
 • Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası doldurulmuş başvuru formu
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz fonlu, objektife düz bakılmış, yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının net belli olduğu, 3.5-4.5 cm boyunda biometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik no’su yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi
 • Masraflarını karşılayacak kişiden seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş masrafların karşılanacağını isim belirterek beyan edilmiş şahsi dilekçe
 • İmza örneği (ehliyet, pasaport v.b.)
 • Masraflar eş tarafından karşılanıyorsa evlilik cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Diğer aile üyeleri tarafından karşılanıyor ise tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten alınabilir.)
 • İkametgah (E-devletten alınabilir.)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası (Gidiş tarihinden 1 gün önce, dönüş tarihinden 1 gün sonrayı içeren ve sigortayı yapan firmanın ıslak kaşeli imzalısı bulunan)
 • Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak masrafları karşılayan kişinin meslek grubuna göre evrakları eksiksiz olarak hazırlaması gereklidir.
Öğrenciler:
 • Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış, seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
 • Var ise eski pasaportlar
 • Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası doldurulmuş başvuru formu
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz fonlu, objektife düz bakılmış, yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının net belli olduğu, 3.5-4.5 cm boyunda biometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik no’su yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi
 • Yeni tarihli İngilizce düzenlenmiş orijinal öğrenci belgesi
 • Masraflarını karşılayacak kişiden seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş masrafların karşılanacağını isim belirterek beyan edilmiş şahsi dilekçe (İspanya ve İtalya konsolosluğu masrafları anne ve baba dışında birinin karşılamasını kabul etmemektedir.)
 • Masrafları karşılayan kişinin imza örneği (ehliyet, pasaport v.b.)
 • 18 yaş altı seyahat edecek misafirlerimiz için anne ve baba tarafından noterden muvaffakatname (İtalya ve Yunanistan konsolosluğu anne ve baba beraber gitse dahi her başvuruda bu evrakı istemektedir. Bazı durumlarda diğer konsolosluklarda bu evrakı talep edebilir. İspanya konsolosluğu bu belge için özellikle İspanya’ya seyahat edileceğinin belirtilmesini istemektedir.)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten alınabilir.)
 • İkametgah (E-devletten alınabilir.)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası (Gidiş tarihinden 1 gün önce, dönüş tarihinden 1 gün sonrayı içeren ve sigortayı yapan firmanın ıslak kaşeli imzalısı bulunan)
 • Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak masrafları karşılayan kişinin meslek grubuna göre evrakları eksiksiz olarak hazırlaması gereklidir.
Çalışmayanlar İçin:
 • Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış, seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
 • Var ise eski pasaportlar
 • Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası doldurulmuş başvuru formu
 • 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz fonlu, objektife düz bakılmış, yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının net belli olduğu, 3.5-4.5 cm boyunda biometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik no’su yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi
 • Masraflarını karşılayacak kişiden seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş masrafların karşılanacağını isim belirterek beyan edilmiş şahsi dilekçe
 • Masrafları karşılayan kişinin imza örneği (ehliyet, pasaport v.b.)
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten alınabilir.)
 • İkametgah (E-devletten alınabilir.)
 • Otel ve uçak rezervasyonu
 • Seyahat sağlık sigortası (Gidiş tarihinden 1 gün önce, dönüş tarihinden 1 gün sonrayı içeren ve sigortayı yapan firmanın ıslak kaşeli imzalısı bulunan)
 • Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak masrafları karşılayan kişinin meslek grubuna göre evrakları eksiksiz olarak hazırlaması gereklidir.

I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete
Morgan King